Jazyková doporučení pro český jazyk

Seminář pro studující genderové lingvistiky

Zdroje: Kultura genderově vyváženého vyjadřování in www.msmt.cz, článek Novinové titulky z hlediska genderu na www.eamos.cz/gender, hesla generické maskulinum, nesexistický jazyk aj. v různých jazycích v odborné literatuře a internetu.

Upozornění: NELZE, a ani NENÍ SMYSLEM ÚPRAV ODSTRAŇOVAT MASKULINUM Z TEXTŮ. Jde o to, podpořit genderově vyvážené vyjadřování, kriticky vnímat genderové stereotypy a pojmenovat podíl žen na veřejném dění. Navazujeme na témata, která desítky let před námi otevřela feministická lingvistika v západních zemích.

O vhodnosti té či oné alternativy rozhodne konkrétní kontext a záměr. Alternativy lze kombinovat.

 1. Přechylování: Ona je psycholog > Ona je psycholožka;
 2. Dvojí tvary: studenti a studentky;
 3. Střídání pořadí rodů: čtenářky a čtenáři / čtenáři a čtenářky;
 4. Slovesná adjektiva (podle okolností také v plurálu): studující, vyučující;
 5. Splitting: pověřený/á; žadatel/ka;
 6. Adjektivum, skládání slov: platy učitelů, grémium lékařů, lodě s výletníky, stezky pro cyklisty > učitelské platy, lékařské grémium, výletní lodě, cyklostezky;
 7. Nahrazení názvů osob: odborník, Školáci pořádají…, Němci navrhují… > odborná síla; Škola pořádá, Německo navrhuje…;
 8. Deiktická formulace: Podpis uchazeče > Váš podpis;
 9. Opis větou nebo konstrukcí: pro všechny čtenáře > pro všechny, kdo rádi čtou;
 10. Vynechání maskulina: Podporuje společnost postižené občany? > Podporuje společnost postižené?
 11. Překlad a splitting, zvláště v inzerci: manager > manažer/ka; teenager > dospívající;
 12. Eliminace genderově příznakových výrazů a konstrukcí: naše děvčata si vystřílela bronz > naše střelkyně získaly bronzovou medaili;
 13. Eliminace generického používání mužských koncovek: Chceš pokračovat nepřihlášený? > Chcete pokračovat bez přihlášení?
 14. Eliminace genderového dělení světa prostřednictvím koncovek: Chcete zůstat štíhlá? > Chcete si zachovat štíhlou postavu;
 15. Eliminace genderových jazykových klišé Paní nebo slečna?, Dámy mají přednost atd.; vyhýbání se paušalizacím, např. Za vším hledej ženu (např. v situaci, kdy se ukázalo, že autorkou nějakého nápadu byla kolegyně).

Tyto body představují základní principy genderově vyváženého projevu v češtině. Patří k nim řada dalších postupů, o kterých pojednává nebo je alespoň naznačuje příručka na www.msmt.cz. Dotazy prosím na valdrova@pf.jcu.cz.

Autor: Jana Valdrová

https://epws.org/woman-scientist-jana-valdrova/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Valdrová