Jazykový úzus na pranýři nebo v diskusi?

Jsem optimistka: diskuse o genderové kultuře jazyka je konečně tady. Kodex diskutéra (jak zní jeho název) nám velí psát slušně a uvádí dalších 13 bodů, co je zapovězeno, není povoleno, nesmí se, není možné. A je to tak v pořádku; podřídíme se, neboť chápeme, co je rasismus, vulgarita, urážky, nezákonná činnost.

Bohužel v kodexu chybí jedno doporučení: NEŽ ZAČNETE KRITiZOVAT, ČTĚTE. ČTĚTE A PAK TEPRVE PIŠTE.

Tak tedy: knížka se jmenuje Genderová kultura vyjadřování a je prozatím ke čtení v e-verzi na www.msmt.cz. Pojednává mimo jiné o následujícím:

  • Jak souvisí jazyk a skutečnost.
  • Že jazyk je nositelem kultury, a také nositelem kultury vztahů mezi ženami a muži.
  • Že genderová kultura projevu není o i/y, není o nahrazení mužského rodu ženským, není o tom, že si zvykneme na zabijačku a potrhlyni – ty na žádné z 80 stran naší knížky nenajdete.
  • O tom, že genderová kultura projevu se dotýká žen na trhu práce a mužů v domácí sféře. Muži jsou diskriminováni při přidělování dětí do péče, což souvisí s „monopolem“ ženy-pečovatelky; s výroky jako „Matka je pro dítě důležitější než otec“ aj. Ženy, zvláště mladší, jsou diskriminovány při přijímání do práce, protože v nich trh práce vidí tu „méně spolehlivou“ pracovní sílu.
  • Že genderová kultura projevu není výmysl feministek nebo vědkyň. Přečtěte si o tom podrobně v naší knížce. Klikněte si pro srovnání na heslo non sexist language v internetu.
  • Čeština není žádný výjimečný jazyk, který by nikoho nediskriminoval. Jen se v něm tato otázka řeší jinak než v angličtině, němčině, francouzštině, španělštině. Řeší se českými jazykovými prostředky. Je smutné, jestliže dostávám dotazy o tom, zda to či ono slovo se smí přechylovat.

VAŠEHO ZÁJMU O GENDER V JAZYCE SI VÁŽÍME A DĚKUJEME VÁM ZA NĚJ! A DĚKUJEME VÁM ZA TU SAMOZŘEJMOST, ŽE NEŽ SÁHNETE K OSTRÝM SLOVŮM, POZORNĚ SE ZAČTETE DO NAŠÍ PŘÍRUČKY.

Jana Valdrová, spoluautorka knihy

Autor: Jana Valdrová

https://epws.org/woman-scientist-jana-valdrova/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Valdrová