Je učitel učitelka?

Česká veřejnost ráda „googluje“. Zajímavý je způsob zobrazování silně feminizované profese „učitel“ (nejen) v googlu. Jak si představujete učitele? Je „učitelem“ míněna také učitelka? A s jakými obsahy bude spojována „učitelka“? Bude tam rozdíl? Pohlédněte na prvních 20 nálezů.

Učitelka na www.google.com

Zadáno: učitelka, obrázky

Učitel na www.google.com

Zadáno: učitel, obrázky

Poznámka k nálezům

Podle české mluvnice zahrnuje slovo učitel učitele i učitelku. Naše představy však pracují jinak. To dokázal výzkum s 572 dětmi a mladými lidmi „Žena a vědec? To mi nejde dohromady“ (viz publikační činnost J. Valdrové). V rozporu s praxí ukazuje také google, že učitelem je míněn spíše učitel než učitelka. Za drtivou preferencí obrazu muže musíme samozřejmě hledat mimojazykové vlivy. Ty ale jazyk, jak jej užíváme, velmi účinně podporuje, legitimizuje a dále reprodukuje. O tom je příručka Kultura genderově vyváženého vyjadřování na www.msmt.cz. Téma jazykového zviditelnění žen je ve světě dávno známé. Dne 30. 5. 2010 bylov googlu 966 000 odkazů k heslu non sexist language. Problém nesexistického vyjadřování je společný všem jazykům bez ohledu na jejich mluvnickou stavbu. Včetně češtiny.

Autor: Jana Valdrová

https://epws.org/woman-scientist-jana-valdrova/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Valdrová