Ostří hoši od fernetu a „jejich dny“

Dříve nebylo známo, že muži také menstruují. Průlom ve vědeckém poznání učinil až plzeňský lihovar Stock, který před časem otevřeně přiznal, že i muži mají „své dny“ (což býval oblíbený reklamní eufemismus pro období ženské menstruace). Stock také nechal vyrobit pozoruhodné propagačně osvětové spoty, v nichž se fernetmani – jiné skupiny mužské populace zatím menstruaci neuznaly – během „svých dnů“, přesněji nocí, scházejí na balkónech a popíjejí.

Menstruace je vůbec vděčné téma pro reklamu. Zdá se ale, že interplanetární rozdíly mezi pohlavími se zde obracejí ve prospěch údajně slabého pohlaví z Venuše. Zatímco si ženy a dívky podle reklam na vložky s menstruací dobře poradí, jásají, tančí v bílých sukních a okouzleně se dotýkají materiálu, z něhož se vyrábějí vložky, fernetmani sahají ve „svých dnech“ k týrání blízkých osob, jež posléze zapíjí alkoholem.

Tak alespoň dosvědčuje nová televizní reklama, kterou ztvárnil tým režiséra M. Baumbrucka na objednávku plzeňské firmy Stock. Stock v ní odkrývá hořké tajemství fernetmanské menstruace: jde o nebezpečnou psychokrizi a ženy se musejí fernetmanům klidit z cesty, neboť jim jde o život. Za ideální totiž považuje fernetman během „svých dnů“ svět, v němž se může kdykoli zbavit partnerky (viz jeho heslo „V ideálním světě můžete ženu vypustit“).

Komunikace mezi stvořeními z Marsu a Venuše je během „fernetmanových dnů“ hluboce paralyzována. Žena na dece u vody nechápe fernetmanovu menstruační rozcitlivělost a doslova prudí, zatímco on by si rád četl noviny. Po třetí, naprosto nesnesitelné ženině replice se muž usměje, nahmatá ventilek na ženiných zádech a vypouští ženě duši. Když pak bezvládnou ženu roluje, aby ji odklidil, její oko ještě v detailním záběru naposledy mrkne… nebo se nám to zdálo? Vždyť už byla srolovaná až ke krku, musela se dusit… Muž pak v baru vesele popíjí s jiným menstruujícím fernetmanem, který možná chvíli předtím spáchal totéž násilí na své ženě, matce nebo dceři.

Moci ovládat ženu pomocí ventilku… Že by tvůrci reklamy znali film Stepfordské paničky? Až na jeden rozdíl; v americkém filmu s Nicole Kidman totiž tento trik nepostrádal logické opodstatnění a umělecké ozvláštnění. Bez něj totiž zbývá jen to domácí násilí. O to nebezpečnější, oč veseleji se tváří.

Mimochodem, už jste někdy porovnali chuť „běžného“ českého fernetu s jeho zahraničním protějškem? Jedno je jisté: tu pachuť ponižování ženské důstojnosti, se kterou propaguje fernet plzeňská firma Stock, u dovezeného fernetu nenajdete.

Autor: Jana Valdrová

https://epws.org/woman-scientist-jana-valdrova/ https://cs.wikipedia.org/wiki/Jana_Valdrová