Unisex (genderově neutrální) křestní jména

Genderově neutrální křestní jména lze dávat dětem kteréhokoli pohlaví. V Česku není tato praxe příliš známa, avšak lze očekávat, že se bude rozšiřovat.

Unisex (genderově neutrální) křestní jména

V paragrafu 62 matričního zákona stojí „Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak.“. V knize M. Knappové (2009) Jak se bude vaše dítě jmenovat? je k tomu na straně 47 uvedeno „Jméno má být ve shodě s pohlavím jeho nositele“.

Avšak rodiče mohou volit pro dítě jméno genderově neutrální, tj. vhodné pro kterékoli pohlaví: Alexis, Chris, Robin, Sydney, Toni, Lindsey, René, Robin a další. Tak možná otevřou dítěti symbolický prostor pro utváření genderové identity v souladu s jeho či její[1] životní zkušeností. Nicméně v silně patriarchalistické české společnosti bývá genderově neutrální jméno často považováno za mužské; jste-li žena, obrňte se trpělivostí a humorem 🙂

Jak se jmény zacházet? Označuje-li jméno chlapce, skloňuje se (máme samozřejmě na mysli český jazyk). U dívky se neskloňuje. Zakladatel facebooku M. Zuckerberg má dceru Max; jeho personál bude ze školky vyzvedávat malou Max a jiný otec malého Maxe. Nazývá-li otec Zuckerberg dceru domáckou podobou jména Maxi, bude on ze školky vyzvedávat Maxi, zatímco jiný otec vyzvedne svého Maxiho.

Upozornění: genderově neutrální jméno může být v jiném jazyce výlučně ženské nebo mužské, nebo může být sice neutrální, avšak upřednostňované některým z pohlaví. Dítě kteréhokoli pohlaví můžete pojmenovat

Další genderově neutrální jména najdete v internetu; u nás jsou zatím málo známá. Není důvod se jim vyhýbat, dosud na ně ale nikdo příliš neupozorňoval a jejich genderový potenciál zůstává nedoceňován.


[1] Genderově vyvážený způsob psaní umožňuje narušování shody rodu substantiva „dítě“ a přivlastňovacího zájmena.

Autor: Jana Valdrová

https://epws.org/woman-scientist-jana-valdrova/