Odmítla matrika uznat vaše jméno nebo příjmení? Vystavili vám odmítavý soudně znalecký posudek?

Napište mi své současné i minulé zkušenosti, ráda bych je (anonymně, přejete-li si) využila k podpoře svobodné volby jména a příjmení. Děkuji, Jana Valdrová, jazykovědkyně a Soudní znalkyně, obor Školství a kultura, odvětví Jazykověda, specializace Křestní jména a příjmení.