Kürzung

Durch die Kürzung entsteht kein neues Wort. Es wird keine neue Bedeutung definiert, sondern eine kürzere Variante („lexikalische Variation“, BELLMANN in FLEISCHER / BARZ 1995, 52) eines Wortes oder einer Wortgruppe. Daher gehört die Kürzung nicht direkt zur Wortbildung, sondern zu Techniken des Worterwerbs. Dazu einige Beispiele:

  • Zentralomnibusbahnhof / Zentraler Omnibusbahnhof > ZOB
  • Hauptbahnhof > Hbf.
  • Omnibus > Bus.

Pokračovat ve čtení „Kürzung“

Jazykový úzus na pranýři nebo v diskusi?

Jsem optimistka: diskuse o genderové kultuře jazyka je konečně tady. Kodex diskutéra (jak zní jeho název) nám velí psát slušně a uvádí dalších 13 bodů, co je zapovězeno, není povoleno, nesmí se, není možné. A je to tak v pořádku; podřídíme se, neboť chápeme, co je rasismus, vulgarita, urážky, nezákonná činnost.

Bohužel v kodexu chybí jedno doporučení: NEŽ ZAČNETE KRITiZOVAT, ČTĚTE. ČTĚTE A PAK TEPRVE PIŠTE.

Pokračovat ve čtení „Jazykový úzus na pranýři nebo v diskusi?“

Ostří hoši od fernetu a „jejich dny“

Dříve nebylo známo, že muži také menstruují. Průlom ve vědeckém poznání učinil až plzeňský lihovar Stock, který před časem otevřeně přiznal, že i muži mají „své dny“ (což býval oblíbený reklamní eufemismus pro období ženské menstruace). Stock také nechal vyrobit pozoruhodné propagačně osvětové spoty, v nichž se fernetmani – jiné skupiny mužské populace zatím menstruaci neuznaly – během „svých dnů“, přesněji nocí, scházejí na balkónech a popíjejí.

Pokračovat ve čtení „Ostří hoši od fernetu a „jejich dny““

Sigurdardóttirová se oženila. Nebo vdala.

V roce 1995 napsal Vladimír Macura v knize Znamení zrodu: „Pravopisné a gramatické skutečnosti náhle vypovídají nejen o jazyce, ale i (a často především) o něčem zcela jiném. Odráží se v nich ten či onen program sociálního chování, ten či onen pohled na svět, svědčící současně o politických, estetických atd. postojích svých nositelů.“ Dodejme, že o pohledu na svět vypovídá nejen gramatika (zde připojení –ová za již přechýlené příjmení), nýbrž také výrazové prostředky, styl textu, volba tématu a způsob jeho uchopení, například v novinových titulcích Islandská premiérka si vzala ženu (www.svatba.cz) nebo Premiérka Islandu se oženila s dlouholetou partnerkou (www.aktualne.cz).

Pokračovat ve čtení „Sigurdardóttirová se oženila. Nebo vdala.“