Jazyk jako „antireklama na ženy“. Co s tím?

Ve firmách, institucích a organizacích pracují kromě mužů i ženy. Zvláštní objev? Ani ne, byl by aktuální tak před sto lety. Jenže: tuto skutečnost a její vliv na image žen ve veřejném prostoru pořád ještě v češtině podceňujeme. Stačí nahlédnout do internetu: „Poslanci jednají o změníě právní formy občanského sdružení“, „Čeští vědci se dostali do prestižního časopisu Nature“, „Životy v Africe zachraňují i čeští lékaři“, „Starostové protestují …“ Kolikrát jste si při těchto větách představili ženy?

Pokračovat ve čtení „Jazyk jako „antireklama na ženy“. Co s tím?“

Přechylování příjmení jako otázka přístupu?

V poslední době se u nás častěji diskutuje o přechylování cizích příjmení. V roce 2009 měla moderátorka lyžařského závodu Z. Kocumová potíže s ČT, neboť příjmení sportovkyň nepřechylovala. Jaký je Váš názor? Redakce časopisu Gender, rovné příležitosti, výzkum a lingvistka Dr. Jana Valdrová uvítají Vaše odpovědi na pět otázek k tématu. Odpovědi prosím zašlete na email jana.valdrova@gmail.com Děkujeme!

Pokračovat ve čtení „Přechylování příjmení jako otázka přístupu?“

Jazyková doporučení pro český jazyk

Seminář pro studující genderové lingvistiky

Zdroje: Kultura genderově vyváženého vyjadřování in www.msmt.cz, článek Novinové titulky z hlediska genderu na www.eamos.cz/gender, hesla generické maskulinum, nesexistický jazyk aj. v různých jazycích v odborné literatuře a internetu.

Pokračovat ve čtení „Jazyková doporučení pro český jazyk“

Reflexe feministické lingvistiky v německé gramatice

V německé gramatikografii je feministická lingvistika respektována jako jazykovědná disciplína, která postavila do středu pozornosti jazykové konstrukce ženství a mužství a jejich hierarchie. Na rozdíl od vypjatě odmítavých postojů českých lingvistů (lingvistky se zatím ostřeji nevyjádřily) se německá gramatikografie hlásí k odkazu feministických lingvistek jako obohacení pohledu na jazykový úzus. Úryvek z odborné stati J. Valdrové představuje po této stránce mluvnici Duden a dalších 7 prestižních pojednání o německé mluvnici.

Pokračovat ve čtení „Reflexe feministické lingvistiky v německé gramatice“

Jak jazyk zabíjí image odbornice

Valdrová, 2005 pro Gender – rovné příležitosti – výzkum, dostupné též z www.genderonline.cz. Aktualizováno 2009.

Na jedné nedávné pražské konferenci se probíralo závažné téma: rovné šance žen a mužů na pracovním trhu. Posluchačky a posluchači po dva dny naslouchali referátům, kde referující plédovali za uznání žen jako rovnocenných členek společnosti, se stejnými právy a šancemi, jaké jsou dopřávány mužům.

Pokračovat ve čtení „Jak jazyk zabíjí image odbornice“

10 nejčastějších námitek proti tématu genderové vyváženosti komunikace

V češtině má genderová kritika jazyka a komunikace na rozdíl od jiných zemí jen krátkou historii. Přesto již také u nás mnozí lidé a instituce dbají na to, aby jejich veřejný projev nebyl formulován pouze v mužském rodě, nýbrž aby pojmenovával také ženy jako voličky, kolegyně, spolupracovnice, řešitelky projektů apod. Je to smyslupná, nebo naopak zbytečná „práce navíc“? A proč bychom ji vlastně měli vynakládat?

Pokračovat ve čtení „10 nejčastějších námitek proti tématu genderové vyváženosti komunikace“